Bugun...

TOPLUM AHLAKI NEDEN BU KADAR BOZULDU?
Tarih: 24-01-2018 09:59:00 Güncelleme: 24-01-2018 09:59:00


   Bu yazıyı yazmaya iten ana sebep Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne beş aylık sürede gelen ve yaşları 18’in altında olan 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanması ve açığa çıkması neticesinde kamuoyunda yarattığı infial ve akla gelen bin bir sorular.
   Yazı başlığının içeriği ve sebepleri o kadar geniş ki! Sosyologların, psikologların ve toplum bilimcilerin bir araya gelip ciltler dolusu kitap yazabileceği bir alandır. Ben sadece kısaca değineceğim.
   Son yıllarda toplumumuzda gözle görülür şekilde ahlaki yozlaşma başladı. Peki, bunun altında yatan sebepleri hiç düşündük mü? Kendimce tespit edebildiğim ana sebepler!
   1- Kırsal kesimlerin yani tarım toplumunun yok edilmesi ve köylerin boşaltılarak yoğun şehirleşme hayatı ve bu hayatın getirdiği sosyolojik, psikolojik ve toplumsal sorunlar. Kültür yozlaşması.
   2- Küresel, bölgesel silahlı çatışmalar ve savaşlar neticesinde oluşan göç dalgaları nedeniyle oluşan sosyolojik dezenformasyon insan ticaretinin yaygınlaşması.
   3- Teknolojik gelişmeler neticesinde ahlaksız sitelere ve materyallere kolay ulaşılabilirlik, denetimsizlik ve sosyal medyanın insanlar üzerinde oluşturduğu ahlaki çöküntü.
   4- Uyuşturucu çeşitliliğinin artması ve hızla yaygınlaşması.
   5- Eğitim kalitesinin her geçen gün düşmesi neticesinde. Düşünme, yorumlama, sorgulama yetimizden hızla uzaklaşılması, okumak ve araştırmaktan ziyade, gurup ve sınıfların, cemaatlerin ritüellerine teslim olunması.
   6- İnanç, örf ve adetler gereğince insan bedenine, biyolojisine aykırı yapılan tıbbi müdahaleler neticesinde oluşan travmalar.
   7- Ahlaklı toplumdan ziyade, dindar toplum yetiştirme politikalarımız neticesinde din ve ahlak bilgisi dersleri kaldırılmış onun yerine sadece soyut din ağırlıklı dersler verilmiştir. Oysa Peygamber efendimiz (sav) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381)Yine ayeti kerimede “Ve şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin.” (Kalem, 68/4) ayetlerinden de anlaşılacağı üzere soyut, teslimiyetçi din anlayışından ziyade, ahlak ile akılcı din bilgisinin birlikte verilmesi gerekliliği kendini göstermiştir.
   8- Yasal düzenlemelerin yetersizliği ve yasal caydırıcılığın ortadan kalkması ile birlikte, bu yöndeki toplumsal eğilime siyaseten ve politik olarak çözüm üretilememesi.
   9- Kitlesel iletişim araçları yani televizyonlardaki gayri ahlaki diziler, satış kanalları ve programlar. Bu kanal, dizi ve programlara ahlaki denetim ve yasal yaptırımların yetersizliği gibi daha birçok nedenler toplum ahlakında büyük çöküntü yaratmaktadır. Bunun neticesinde kadın cinayetleri, cinsel taciz suçları vb gibi suçlarda artış meydana gelmiştir. Bu artışların tek sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ülkeyi yönetme acizliğinden kaynaklanmaktadır.
   Kalın sağlıcakla

 Bu yazı 8450 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI