Bugun...


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MADDE MADDE İNCELENMESİ VE YORUMU
Tarih: 02-03-2017 10:08:00 Güncelleme: 02-03-2017 10:14:00


MADDE 1-

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

IX. Yargı yetkisi

MADDE 9 : Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

ÖNERİLEN METİN

IX. Yargı yetkisi

MADDE 9 : Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce

kullanılır.

 GÖRÜŞÜM :

Yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılması demek,  gücünü hiçbir otorite ve kurumdan almayan sadece ve sadece Türk Milletinden alan bağımsız mahkemelere TARAFSIZ ibaresinin eklenmesi akıllara şu soruyu getirmektedir. Bu TARAFSIZLIK ibaresi zaten BAĞIMSIZ ibaresinin içinde değil mi ? TARAFSIZ ibaresine ne diye ihtiyaç duyulmuştur tarafımca pek anlaşılmış değil. 

MADDE 2-

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

Yasama

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

A. Kuruluşu

MADDE 75. (Değişik: 17/5/1987- 3361/2 md.; 23/7/1995-4121/8 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzellimilletvekilinden oluşur.

ÖNERİLEN METİN

Yasama

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

A. Kuruluşu

MADDE 75. (Değişik: 17/5/1987- 3361/2 md.; 23/7/1995-4121/8 md.)Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüzmilletvekilinden oluşur.

 GÖRÜŞÜM :

Madde gerekçesinde ülkemizin nüfus artışına uygun olarak milletvekili sayısı 600’e çıkarılmıştır gerekçesini yeterli ve tatmin edici bir gerekçe olarak görmüyorum. Önemli olan milletvekili sayısı değil, meclisin yetkinliği ve işlerliği önemli. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumla milletvekili sayısı rasyonellik arz etmiyor.

MADDE 3-

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

B. Milletvekili seçilme yeterliliği

MADDE 76. (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeşyaşını dolduran her Türk

milletvekili seçilebilir.

(Değişik: 27/12/2002- 4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü

olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

ÖNERİLEN METİN

B. Milletvekili seçilme yeterliliği

MADDE 76. (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Onsekizyaşını dolduran her Türk

milletvekili seçilebilir.

(Değişik: 27/12/2002- 4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar,

askerlikle ilişiği olanlar,

 GÖRÜŞÜM :

Türkiye verilerine ve gerçeklerine uymayan bir düzenleme. Bu nedenle madde gerekçesinde hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Henüz eğitim ve öğretim çağında olan, halkımızın tabiri ile deli kanlı olan 18 yaşını dolduran gençleri meclise almanın fayda ve zararları bilimsel verilerle ortaya konulmadan yapılan bu düzenlemede, siyasi iradenin farklı amaç ve düşüncesinin yattığı aşikardır.

MADDE 4-

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi

MADDE 77. (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin

seçimleri dört yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada

belirtilenşartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler

yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

ÖNERİLEN METİN

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi

MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir

aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması

halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.

MADDENİN GEREKÇESİNDE :

Mevcut hükümet sisteminde Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden, Meclisin onayıyla kurulmakta ve Meclisin güvenoyuna bağlı olarak görevde kalmaktadır. Maddeyle, yasama ile yürütmenin aynı gün doğrudan halk tarafından beşyıl  için seçilmesi öngörülmektedir. Bu düzenlemeyle seçimlerin yapılmasıyla birlikte yürütme oluşacak ve yasama organı teşekkül edecektir.   

 GÖRÜŞÜM :

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılması birçok problemleri beraberinde getirecektir. Anayasanın 101.maddesine göre Cumhurbaşkanı adayı gösteremeyecek partilerin seçimlere katılması, bu partilerin parti başkanlarının durumu, seçim kampanya ve seçim yasakları,  seçim sistemindeki %10 barajı v.s gibi seçim çıkmazları ve açmazlarının oluşacağı aşikardır. Ayrıca ; Maddenin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanının seçecek olmasıile yürütmetek elde toplanmıştır. Bu durum yürütmenin siyasi sorumluluğunu da ortadan kaldırmıştır. Ayrıca bu madde ile hükümet olmayacağı için GÜVENOYU da tarihe karışacaktır. Bu yazı 3950 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI