Bugun...

Recep BULUT
876 OTOBÜS ŞOFÖRÜ FİLYASYON TAKİBİNDE!
Tarih: 17-04-2020 15:49:00 Güncelleme: 17-04-2020 15:49:00


Kayseri’de çağın vebası olarak bilinen ve dünyayı etkisi altına alan coronavirüsle mücadelede ilginç bir durum yaşanıyor…

Yani ortada ilginç bir durum var…

Bir hafta önce Kiçikapu’da Halk Otobüs şoförleri ile Sağlık görevlileri arasında bir kavga çıktığı yönünde bazı haberler çıktı… Basına ve bazı internet haber sitelerine yansıyan haberlere göre Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin üzerine halk otobüsü şoförlerinin yürüdüğü yönündeydi… Aslında olayın özü tam anlamıyla öyle değildi… Bazı halk otobüsü şoförleri ile ambulansla Kiçikapu’da ki hareket noktasına gelen bir hemşire arasında bir tartışma çıkmış ve olay daha fazla büyümeden yatıştırılmıştı… Sonra iki kurum üst düzey yetkilisi de konuşarak iş tatlıya bağlan­dı… Neyse bu tartışma büyütülecek ölçüde değil, esas ondan sonra yaşananlar üzerinde durmalı…Çünkü skan­dal esas ondan sonra başlıyor…

HEM BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ

HEM DE HALK OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDE

POZİTİF BULGUYA RASTLANDI!

Durumlarından şüphe duyulan bazı Halk Otobüsü ve Belediye Otobüs şoförleri coronavirüs testine tabi tutul­du. Alınan test sonucunda 24 halk otobüsü şoförü ile 2 belediye otobüs şoföründe pozitif bulguya rastlandı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.04.2020 tarihinde saat 17.30’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar Başkan­lığında toplandı ve kurula sunulan rapor doğrultusunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 ve 27. Maddeleri uyarınca iki önemli karar aldı…

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ FİLYOSYON

YÖNTEMİYLE TAKİBE ALINDI!

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı halk otobüsü ve bele­diye otobüs şoförlerinde pozitif bulgu görülmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın televizyon ekranından Kayseri haritasını da ekrana getirerek anlattığı gibi der­hal Filyasyon yöntemiyle otobüs şoförlerinin temasta bulunduğu yakınları ve diğer bireyler tek tek tespit edile­rek 14 gün süreyle karantinaya alınması ve bu işlemleri yürütmek üzere de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’yi görevlendirdi. Ancak Ulaşım A.Ş. sadece 876 halk oto­büsünü seferden kaldırarak yerine tasarruf amaçlı olarak belediye otobüsleri ile tramvay seferlerini koydu. Otobüs ve tramvaylarda yetersiz kalınca tıka-basa yolcu doldu… Ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, “salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak üzere görevlendiri­len” Ulaşım A.Ş. adeta ateşe benzinle müdahale etmeye başladı… Yeterli kontrol yapılmadığı için sanki sokağa çıkmak herkes için serbestmiş gibi gelişi-güzel işine-gücü­ne giden vatandaşlar sınırlı sayıda seferde olan belediye otobüsleri ile tramvaylara adeta hücum etti…

Belediye otobüsleri ile tramvayların için tıka-basa yolcu doldu…

Yüz yüze, nefes nefese…

Kiminde maske var kiminde yok!

Tam anlamıyla felakete davetiye çıkarırcasına…

Oysa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerek halk otobüsü şoförleri ve gerekse belediye otobüs şoförleri arasında rastlanan pozitif bulgunun yaygın hale gelmemesi için iki önemli karar almış ve bu konuda da Ulaşım A.Ş.’yi görevlendirmişti…

Peki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından görev­lendirilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ne yaptı dersiniz?

Gelin şimdi size Ulaşım A.Ş.’nin verilen görevi HAL­KIN SAĞLIĞINI BİLE BİLE RİSKE SOKARAK nasıl bir fırsatçılığa dönüştürme gayretine düştüğünü anlatayım…

ULAŞIM A.Ş. HANGİ ÖLÇÜYE

GÖRE LİSTE HAZIRLADI?

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, gerek halk otobüs şoförle­ri ve gerekse Belediye Otobüs şoförlerinde (Üstelik Kurul kararında Halk Otobüsü Şoförleri ve Belediye Otobüs Şoförleri diye bir ayrım da yok!) görülen corona virüs va­kasının önlenmesi ve yaygın hale gelmemesi için Ulaşım A.Ş.’yi yetkili kılıyor…

Ulaşım A.Ş.’de hazırladığı liseyi kendisini görevlendiren kurula sunuyor…

Ama neye göre?

Yani Ulaşım A.Ş. hangi kıstasa göre liste hazırladı?

Öyle ya bir kıstas olmalı…

Çünkü Ulaşım A.Ş.’nin verdiği listede otobüs sahibi olup da daha birgün olsun direksiyon başına oturmayan isimler var…

Hele bazı isimler var ki Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Fey­zullah Gündoğdu’nun kendisinin 7 Nisan saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yaptığı top­lantıda hiçbir önlem alınmadan iç içe oturup konuştukları isimler de var…

Ortada bir sıkıntı varsa hem kendi adını hem de o top­lantıya katılanların isimlerini de verdiği o listeye eklemesi gerekmez miydi?

Bu işin bir boyutu… Şimdi gelelim Büyükşehir Beledi­yesi Ulaşım A.Ş.’nin bu corona virüs vakasını nasıl fırsat­çılığa dönüştürme gayretine girdiğine…

ULAŞIM A.Ş. YAŞANAN EKONOMİK KRİZİ

NASIL FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüs vakasının patlak verdiği 11 Mart tarihi itibariyle üç ay süreyle işçi çıkarmaların yasaklandığını açıklarken Büyük­şehir Belediyesi 2 Nisan 2020 Tarihinde Halk Otobüsü şoförlerini işsiz-güçsüz bırakıp adeta sokağa dökmek için bakın nasıl bir karar almış?

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Fey­zullah Gündoğdu, 02/04/2020 tarihinde Otobüsçüler Esnafı Odası’na resmi bir yazı gönderiyor…

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, resmi yazısında, “Ülkemiz de ilk vakası 11.03.2020 tarihinde görülen Covid-19 salgınından dolayı, Ülkemiz genelinde virüs yayılımını engellemek için alınan tedbirler neticesin­de, toplu ulaşım sektörü ciddi oranda etkilenmiştir. Özel Halk otobüsü işletmecileri olarak, sizinde bildiğiniz gibi, Kayseri kent genelinde yolcu sayılarında, yüzde 80’in üzerinde azalma meydana gelmiştir. Yolcu sayısında ki bu büyük azalma, toplu taşıma sisteminin finansal yapısını da bozmuştur. 30.03.2020 tarihine gelindiğinde, Şirke­timiz yolcu gelirleri, plan­lanan yolcu gelirlerinden % 82,72 oranında daha düşük gerçekleşmiştir” diyor…

Eee…

Peki ne yapmalı?

İşte fırsatçılık bura da ortaya çıkıyor…

Oysa cumhurbaşkanı ne diyor?

Tüm işverenlere işçilerini çıkarmamaları için çağrıda bulunuyor…

Çağrıda bulunmakla da yetinmiyor yasal düzenle­mede getiriyor…

Peki, Büyükşehir Beledi­yesi İmar A.Ş. ne yapıyor dersiniz?

Öyle bir fırsatçılık yapıyor ki adeta 876 halk otobüsü şoförünü sokağa dökü­yor…

Hem de bir kamu kurulu­şunun yan şirketi yapıyor bunu…

Yazının girişinde “zarar ediyoruz” diye gerekçesini sıraladıktan sonra, bu tür durumlar da gösterilen “MÜCBİR SEBEBİ GÖS­TEREREK” ibret verici ilginç bir karar alıyor…

İşte o kararın özeti:“Yukarıda bahsedilen imkansızlıklar dolayısıyla Şirketimizin; Odanız ile 11.05.2017 tarihinde imzaladığı Yolcu Taşıma Hizmeti Sözleşmesi’nde yüküm­lülükleri yerine getirmede, ifa imkansızlığı olduğunu; ilk vaka tarihi olan 11.03.2020 tarihi sonrasında yerine getirdiğimiz kısmi ifayı, ifanın aşırı ölçüde güçleşmesin­den doğan haklarımızı saklı tutarak ifa ettiğimiz bildiririz.”

Bu ne demek?

Yani Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile Oda ara­sında 11.05.2017 tarihinde imzalanan “Yolcu Taşıma Hizmeti Sözleşmesinin” Fesih edildi demek!

Allah! Allah! Bu iş bu kadar basit mi?

Ne olacak 876 otobüs ve o 876 otobüsten ekmek yi­yen onca halk otobüsü sahibi ya da şoförü?

Onlar da sokağa dökülsün mü yani?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel şirket ve işletmelere çağ­rıda bulunurken bir kamu kuruluşunun yan şirketi onca otobüs şoförünü sokağa dökecek!

Olacak iş mi?

Bu resmi yazıyı Oda’ya gönderen Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, resmi yazısının sonunda, bu gelişmeyi görüşmek üzere muhataplarını 7 Nisan 2020 Saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda çağırdı…

Neler mi oldu?

Doğal olarak Oda Başkan Yardımcısı Zafer Kılıç katıldı ve açıkça tepkilerini dile getirdiler… Ortada ciddi bir sıkıntının olduğu, bu sıkıntının ancak elbirliğiyle aşılabi­leceği dile getirildi… Aslında Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu kararı sadece coronavirüsle yaşan ekonomik krize bağlamamak lazım… Özünde Oda Başkanlığını Ah­met Erkan’ın kaybedip Hayrullah Şahin’in kazanmasıyla baş gösteren Oda ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir çekişme var… Özellikle Şehirlerarası otobüs terminaline servis hizmet işinin Ahmet Erkan’ın kurmuş olduğu koo­peratife verilmesiyle başladı… Malum Oda, 2017 yılında kendilerine verilen ve sözleşmeye bağlanan yolcu taşıma işi hiçe sayılarak 14 otobüse verilmesi sıkıntının patlak vermesine neden olmuş, Oda’da sözleşmeye aykırı olarak verilen o hattın iptali için İdare Mahkemesi’ne başvur­muştu… Oda ile Büyükşehir Belediyesi arasında süren bu çekişme devam ederken herhalde coronavirüsle gelen ekonomik sıkıntıdan hareketle “mücbir sebep” gerekçe gösterilerek 2017 yılında imzalanan sözleşme ortadan kaldırılmak istendi…

Bakalım taraflar arasında ki görüşme trafiği devam ediyor, sonu nereye varacak?

SAĞLIK BAKANI KOCA KAYSERİ VE 3 İLİ NİYE ÖRNEK VERDİ?

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arala­rında Kayseri’nin de bulunduğu Kon­ya, Malatya ve Diyarbakır’ın corona virüs haritasını göstererek, yaygınlık kazanan vakanın filyasyon sitemle takibe alındığını söyledi.

Bu ne demek?

Coronavirüse yakalandığı tespit edi­len kişinin başta eş-dost ve yakınları olmak üzere kimlerle temasta bulun­duğu tek tek takibe alınacak ve takibe alınanlar tek tek taramaya tabii tutu­lacak. Bu yöntem şimdi Kayseri’de de seferden kaldırılan 876 halk otobüsü şoförü ile Belediye Otobüs şoförlerine uygulanıyor.

BÜYÜKKILIÇ, "BAKAN KOCA KAYSERİ’Yİ FİLYASYON KONUSUNDA ÖRNEK GÖSTERDİ" DEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arala­rında Kayseri’nin de bulunduğu Kon­ya, Malatya ve Diyarbakır’ın corona virüs haritasını göstererek, yaygınlık kazanan vakanın filyasyon sitemle takibe alındığını söyledi.

Bu ne demek?

Coronavirüse yakalandığı tespit edi­len kişinin başta eş-dost ve yakınları olmak üzere kimlerle temasta bulun­duğu tek tek takibe alınacak ve takibe alınanlar tek tek taramaya tabii tutu­lacak. Bu yöntem şimdi Kayseri’de de seferden kaldırılan 876 halk otobüsü şoförü ile Belediye Otobüs şoförlerine uygulanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aralarında Kayseri’nin de bulunduğu Kon­ya, Malatya ve Diyarbakır’ın corona virüs haritalarının ekrana getirilerek gösterilmesi üzerine halk arasında, “Kayseri Coronavi­rüs de ilk dört sırada” şeklinde yorumlara neden olunca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabın­dan Bakan Koca ile telefonla görüştüğünü ve Bakan Koca’nın Kayseri için bir olumsuz ifade kullanmadığını, sadece “filyasyon” açısından bir örnekleme yaptığını söylediği­ni aktardı.

Gerçekten de bir çırpıda 876 halk otobü­sü şoförünün seferden kaldırıldığı İl olarak Kayseri “filyasyona” en bariz örnek İl.Bu yazı 11995 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI