Bugun...

Recep BULUT
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLDİ!
Tarih: 26-02-2020 10:04:00 Güncelleme: 26-02-2020 10:04:00


Geçen haftadan beri yazıp-çiziyorum…

İmar plan değişikliğiyle ilgili o kadar çok ihbar geliyor ki şaşıp kalırsınız…

İmar planını çizen plan müellifleri planı çizerken o bölgede ki hem mevcut hem de gelecekte ki nüfus oranına göre yeşil alan, park, sosyal tesis ve eğitim alanları koyar…

Ona göre konut alanı bırakılır…

Ona göre onları plana nakış gibi işler…

Ve sonra da ona göre kanalizasyon boruları dö­şenir…

Ona göre içme suyu izale hatları çekilir…

Peki planı uygulayacak belediyeciler ne yapı­yor…

İmar planını yamalı bohçaya çeviriyor…

Genellikle rant için çizilen imar planları bozu­lur…

Planda 0.65, ya da 1, 1.5 KAKS verilmişse gi­derler plana aykırı olarak KAKS’ıyla oynarlar…

0.65 ise 1’e, 1 ise 1,2 ya da 2’ye kadar çıkarır­lar…

Öyle olunca ne oluyor?

5 katlı 8 kata, 8 kat 12 kata, 12 kat 15 kata çıka­rılır…

Sonra karşınıza koca koca binalar dikilir…

Ne park kalır, ne yeşil alan, ne cami ne de okul yeri…

Sonra o güzelim şehre ihanet eder çıkarsınız…

Ve peşinden çıkar, “Biz dikey değil, yatay imar istiyoruz!” dersiniz…

Günaydın!

Şehrin koca koca binalarla kuşatıldıktan sonra iş işten geçmiş olur…

Peşinden yargı kararları gelir, yargı plana uyma­dınız, plan değişikliğini iptal ediyorum der ve sizde yana yana çare aramaya koyulursunuz!

Bu da tıpkı onun gibi bir şey…

Bahsettiğim konu iki gündür işlediğim Erenköy Mahallesi Ertuğrul Gazi Parkı’yla ilgili…

Belediyenin kendi eliyle yeşerttiği, boy boy çam­lar diktiği, çocuklar için oyun parkı aletleri koydu­ğu sonra da Belediye Meclisi’nden çıkardığı plan değişikliğiyle özel bir eğitim kurumuna sattığı arsa ile ilgili…

07.08.2017 tarihinde Melikgazi Belediye Meclisi kararıyla 1/1000 ölçekli İmar Planında yapılan de­ğişiklikle Ertuğrul Gazi Parkı’nda ki Sosyal Tesis, İlkokul ve Çocuk Bahçesi ve yeşil alan kaldırılıyor ve sonra ihale yoluyla özel bir eğitim kurumuna boydan boya “Özel Eğitim Kurumu” olarak veri­yor…

Sonra Ertuğrul Gazi Parkı’nda çocuklar için ku­rulan oyun aletleri tek tek sökülüp götürülüyor… Onunla da yetinmiyorlar daha önce kendi elleriyle diktikleri çamları ve diğer fidanları da söküp götü­rüyorlar…

Bu duruma mahalle sakinleri isyan ediyor…

İmar planında park alanı, çocuk oyun parkı, devlet okulu ve sosyal tesis olarak geçen yeri siz nasıl değiştirirsiniz diyorlar…

Belediyeye gidiyor ve ilgilere itiraz ediyorlar…

Hiçbir netice elde edemiyorlar ve son çare ola­rak işi yargıya taşıyorlar…

Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıyor­lar…

Mahkeme önce taraflardan savunma talep etti ve sonra bilirkişi tayin etti…

Bilirkişi heyeti plan değişikliği yapılan Ertuğrul Gazi Parkı’na gitti…Bilirkişi heyeti yerinde incele­me yaptı…

Ve sonra bilirkişi heyeti raporunu mahkemeye sundu…

Mahkeme sonunda şu kararı verdi:

“…Alandan kaldırılan sosyal tesis alanı ve azal­tılan aktif yeşil alana karşılık olarak, aynı hizmet etki alanında ve eşdeğer nitelikte başka bir alan ayrılmadığı, imar planında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren bir plan de­ğişikliği yapıldığı anlaşıldığından ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından uygun olmadığı, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Yani mahkeme Melikgazi Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarihinde almış olduğu plan tadilatı kararını bozdu…

Ee ne olacak şimdi?

Üstelik sözkonusu arsayı ihale yoluyla alan özel eğitim kurumu yakılan-yıkılan parkın üstünde in­şaat çalışması başlattı…

Harı harıl inşaatı bitirmek için çalışıyorlar…

Yani o inşaat yakılıp-yıkılacak mı?

Ne olacak yani?

Belediye o parsele yakın yerden yeniden park mı icat edecek?

Yeniden sosyal tesis mi konduracak?

Yeniden ileri de Milli Eğitim Bakanlığı’na devre­deceği devlet için İlkokul binası mı bulacak?

Mümkün mü?

Mümkün değil?

Niye mümkün değil?

Mümkün olsaydı zaten dava sürecinde mahke­meye bu şartları yerine getireceğine dair taahhütte bulunurdu?

Bulundu mu?

Bulunmadı! Niye? Yok ki! Olsa zaten mahkeme­ye derdi ki, “Sayın Mahkeme biz her ne kadar bu parkı yakıp yıktıysakta kabul edilebilir mesafede şu parsellere çocuk oyun alanı, park, sosyal tesis ve ilkokul yapacağız!” derdi…

Olmadığı için nasıl yer göstersin?

Planda işlenen alanları para kazanacağım diye yakıp-yıkarsan böyle elinde patlar!

Peki sonuç olarak şimdi ne olacak?

Sözkonusu arsayı alan özel eğitim kurumu cayır cayır inşaat yapıyor…

Bir an önce inşaatı bitirip öğrenci kaydına başla­yacak…

Para bağlamış, pul bağlamış!

Benim onlara diyecek bir sözüm yok! Onlar be­lediye ihale açmış, ihaleye girmişler peyini sürüp almışlar!

Varsa ortada bir imar kusuru ki var, o da tama­men belediyeden kaynaklanıyor…

Peki bunda o yörede oturan vatandaşın ne ku­suru var?

Hiçbir kusuru yok! Onlar villamızın önünde park, yeşil alan, sosyal tesis, çocuk oyun alanı ve devle­te ait bir ilkokul var diye milyonlarca lira sayarak almış!

Onlar onun davasını güdüyor!

Netice! Netice belediyeden gelecek!

Bakalım Belediye Mahkeme kararına rağmen sözkonusu arsayı alan özel eğitim kurumuna, “Kardeşim sen mahkeme kararını falan boşver sen yapmana devam et! Daha Yargıtay yolu açık! Yargı süreci bitmedi” mi diyecek?

Bizde işin nereye varacağını merakla bekliyor ve işin akıbetini takip ediyoruz…Bu yazı 3169 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI