Bugun...

Recep BULUT
İŞTE HASTANE KARARI İŞTE İMZALANAN PROTOKOL!
Tarih: 01-04-2015 13:35:00 Güncelleme: 01-04-2015 13:35:00


22 Ocak 2015 tarihinde TOKİ tarafından ihaleye çıkarılan ve Şeker Fabrikası tarafından 50 milyon (Eski para birimiyle 50 trilyon lira) TL karşılığında geri alınan ancak “bazı etkin siyasilerin” devreye girmesiyle iptal edilen arsa 250 bin metre kare tutarında ki arsanın gerçekte kime ait olduğu başla başına bir tartışma konusu hakline geldi…

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ABD gezisine çıkmadan önce yaptığı yazılı açıklamada, tartışma konusu olan ve Şeker Fabrikası içinde yeralan 250 bin metre kare arsanın kendilerine İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri uyarınca “1 TL karşılığı” geçtiğini ve “Hastane yapılmasına” ilişkin herhangi bir şartında bulunmadığını ileri sürdü…

Büyükşehir Belediyesi’nin bu açıklaması bir anda kafaları karıştırdı…

Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada:

“Şeker Fabrikası mülkiyetindeyken Büyükşehir Belediyesi'ne geçen 250 bin m².lik arsa belediyemize gerçekte 1 TL bedelle satılmamıştır. Şeker Fabrikası arazisi imara açılmış, imar kanununun 15 ve 16. maddesi (rızai ifraz) gereğince belediyemize bedelsiz geçmiştir. Ancak tapuda mülkiyet devri için bir bedel göstermek zorunlu olduğundan 1 TL iz bedeli olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla da 'arsanın belediyeye hastane yapılmak üzere satıldığı' iddiası da doğru değildir. Arsa, imar kanunun 15 ve 16. maddelerine göre alındığından Şeker Fabrikası ile Belediyemiz arasında herhangi bir protokol yapılmamıştır. Aynı iddia sebebiyle Mülkiye Müfettişleri tarafından arsa hakkında inceleme yapılmış, arsanın hastane yapılmak şartıyla değil rıza-i ifraz nedeniyle belediyeye devredildiği anlaşılmıştır.” Deniliyor…

1-)Yani Büyükşehir Belediyesi, bu arsa bize Şeker Fabrikası’nın arazisi imara açıldığı için” İmar Kanunun 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince (rızai-ifraz) belediyemize bedelsiz geçmiştir. Ancak tapuda mülkiyet devri için bir bedel göstermek zorunlu olduğundan 1 TL iz bedeli olarak gösterilmiştir.  ”

2-) Arsanın belediyeye hastane yapılmak üzere satıldığı' iddiası da doğru değildir. arsanın belediyeye hastane yapılmak üzere satıldığı' iddiası da doğru değildir” deniliyor…

İşte kafaları karıştıran iki önemli başlık!

O halde, bu iki başlıktan hareketle Büyükşehir Belediyesi’ne şu iki soruyu sormak gerekir:

1-) Büyükşehir Belediyesi’nin Şeker arazinin imar çalışmasıyla ne ilgisi var? Şeker arazisinde ki imar çalışması ile ilgili olarak Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık arasında 03.01.2006 tarihinde iki sayfadan oluşan bir protokol imzalanmış. 376 hektarı kapsayan Şeker Arazisi üzerinde yapılacak 1/5000’lik Nazım İmar Planına uygun olarak yapılacak 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre Kocasinan Belediyesi’ne ne kadar nakdi paranın ödeneceği ve 376 hektar alan içinde hangi amaca uygun olarak terk edilecek yerler Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık arasında 03/01/2006 tarihinde imzalanan protokol ile açıkça belirlenmiş! Büyükşehir Belediyesi’ne ne oluyor? Büyükşehir Belediyesi’ne 250 bin metre kare tutarında ki o arsa nasıl geçiyor?

Hastane Şartına gelince, ona da şöyle bir açıklık kazandırmakta yarar var:

Vedat Ali Özışık’ın Başkanlığında 24/01/2007 tarihinde toplanan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Kocasinan Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği 4701 Ada ve 1 nolu parselden 248.551,93 metre kare arsanın “Bölge Hastanesi” yapılması şartıyla Sağlık Bakanlığına devredilmesi konusunda Genel Müdür Halil Karaçavuş ve Yardımcısı Muammer Nas’ı yetkili kıldı.

Yani burada sözkonusu arsanın Sağlık Bakanlığı’na, “Hastane yapılması şartıyla” devri konusunda dönemin Genel Müdürü Halil Karaçavuş ile Yardımcısı Muammer Nas görevlendiriliyor…

Halil Karaçavuş ile Muammer Nas, Yönetimin kendilerine verdiği yetki ve görev doğrultusunda sözkonusu arsayı Hastane yapılması şartıyla Sağlık Bakanlığı’na devretmiyor mu?

Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamasında, “Şeker Fabrikası arazisi imara açılmış, imar kanununun 15 ve 16. maddesi (rızai ifraz) gereğince belediyemize bedelsiz geçmiştir. Ancak tapuda mülkiyet devri için bir bedel göstermek zorunlu olduğundan 1 TL iz bedeli olarak gösterilmiştir” deniliyor!

Bu ne ayak?

Hadi şu dense anlarım?

Sözkonusu arsa Şeker Fabrikası tarafından, Sağlık Bakanlığı’na (dolayısıyla hazineye) devredilmiş ve Büyükşehir Belediyesi’de bir şekil de“takas yoluyla” bu arsaya sahip olmuştur dense bunu bir nebze olsun anlarım!

Ama Büyükşehir Belediyesi açıkça “Şeker arazisinin imara açılması nedeniyle imar kanunun 15 ve 16. Maddesi uyarınca kendi rızaları gereğince bedelsiz olarak belediyemize geçmiştir” deniliyor!

Bu ne iş Sayın Özışık?

Bu ne iş Sayın Karaçavuş?

Bu ne iş Sayın Nas?

Kocasinan Belediyesi’nin dışında bir de oturup Büyükşehir Belediyesi ile sözkonusu Şeker arazisinin imara açılması nedeniyle bir protokol bir anlaşma mı yaptınız diye soracak oluyorum fakat Büyükşehir Belediyesi, biz herhangi bir protokol imzalamadık diyor!

Bu ne iş Allah aşkına? 

Zaten hertürlü anlaşmayı Kocasinan Belediyesi ile yapmışsınız!

Doğrusu da bu zaten!

İmara açılacak olan sözkonusu arazi hangi mıntıka da?

Kocasinan Belediyesi sınırları içinde!

Zaten o nedenle oturmuş Kocasinan Belediyesi ile protokol imzalamışsınız!

03.01.2006 tarihli protokol de her şey açıkça belirtilmiş! Hatta öyle ki, protokol hazırlanırken akla gelmeyen maddeler için bile sonra görüşülmek ve anlaşmaya varılmak üzere açık kapı bırakılmış!

376 hektarı kapsayan Şeker Arazisi üzerinde yapılacak 1/5000’lik Nazım İmar Planına uygun olarak yapılacak 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre Kocasinan Belediyesi’ne ne kadar nakdi paranın ödeneceği ve 376 hektar alan içinde hangi amaca uygun olarak terk edilecek yerler Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık arasında 03/01/2006 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Kocasinan Belediyesi’ne terk edilecek, yollar, yeşil alanlar, park, çocuk parkı, otopark, Pazar yeri, spor alanlar, sosyal tesis alanları, resmi kurum alanları ile diğer kamu alanlarının Kocasinan Belediyesi’ne bedelsiz olarak terk dileceği, ayrıca 20.250.000.YTL’nin de 15.01.2006 tarihinden başlayarak 15.12.2007 tarihine kadar değişik taksit miktarlarıyla ödeneceği ve buna karşılık da Şeker Fabrikası’na planlama sahasın da, “Kentsel Çalışma Alanı veya Ticaret Alanı olarak ayrılmış olan alanların da Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’de kalacağı açıkça belirtilmiş…

Olay bundan ibaret!

Şeker arazisi üzerinde ki imar çalışması nedeniyle çalışmayı yapan Kocasinan Belediyesi’ne nelerin terk edileceği ve ne kadar nakdi paranın verileceği buna karşılık Şeker Fabrikası’nda hangi alanların kalacağı açıkça vurgulanmış!

Büyükşehir Belediyesi nereden çıkıyor?

Büyükşehir Belediyesi’ne 250 bin metre kare arsa nasıl ve hangi amaçla geçiyor?

Büyükşehir Belediyesi:

“Ey Kocasinan Belediyesi! Ey Şeker Fabrikası! Siz aranızda oturdunuz Şeker arsasını paylaştınız, Büyükşehir Belediyesi olarak biz ne olacağız? Hazırlayacağınız o imar planı düzenlemesi eninde sonun da bana gelmeyecek mi? Nihai onayı biz vermeyecek miyiz? Bizim payımız ne olacak?” diye mi siz 250 bin metrekareyi aldınız?

Bunu da yazılı açıklamanız da net olarak vurgulamıyorsunuz? En mantıklı ve makul yorum olarak ancak bu boyutu ileri sürebiliyorum!

Şahsen benim başka türlü bu işe bir akıl erdiremiyorum!

Diyelim ki Büyükşehir Belediyesi böyle bir noktadan savuna yapabilir!

Ancaaak o zaman da akla şu soru geliyor:

Vedat Ali Özışık ve Yönetimi 24 /01/ 2007 tarihin de niye 69 sayılı karar ile sözkonusu arsanın hastane yapılması şartıyla Sağlık Bakanlığı’na devri konusunda dönemin Genel Müdürü Halil Karaçavuş ve Yardımcısı Muammer Nas’a yetki veriyor?

Halil Karaçavuş ve Muammer Nas bu arsayı hastane yapılması şartıyla Sağlık Bakanlığı’na devri konusunda işlem yapacak ve yürütecekti!

Ne oldu da sözkonusu o arsa Sağlık Bakanlığı’na hastane şartıyla devredilmedi de şartsız-koşulsuz Büyükşehir Belediyesi’ne geçti?

Muamma işte burada yatıyor!

Bir bakıyoruz arsa Milli Emlak’a geçmiş!

Bir bakıyoruz arsa TOKİ’ye geçmiş!

Bir bakıyoruz arsa tam da Cami Kebir eşrafına geçecekti ki Şeker Fabrikası Yönetimi toz-toprak kaldırmadan “tak” diye 22 Ocak 2015 tarihinde TOKİ’nin Ankara’da yaptığı ihaleye giriyor ve 50 milyon TL ile (Yani 50 trilyon karşılığında) alıp geliyor!

Fakat o da ne? İş 50 trilyon sayıp geri almakla bitmiyor! Cami Kebir eşrafı “siyasi büyüklerini” devreye sokuyor ve yapılmış, ilk taksiti ödenmiş arsa ihalesini 45 gün sonra iptal ettiriyor!

Bu nasıl iş, anlayan varsa beri gelsin?

80 bin pancar çiftçisine ve yüzde 11 civarında ki kamu payı nedeniyle hepimizin ortak malı olan Şeker Fabrikası içinde yeralan bu arsaya kimler göz diktiyse bu şehrin insanları tüm gelişmeleri yakından takip etmeli! Açıkça tepkisini koymalı! Ey MHP İl Başkanı Baki Ersoy! Ey CHP İl Başkanı Mustafa Ayan! Ey Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak! Ey Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz neredesiniz? Ey Kayseri milletvekilleri! Kayseri ticaretine yıllık bir katrilyon (Eski para birimiyle) hacminde kaynak sağlayan Kayseri Şeker Fabrikası’nın kapanmasına bile sebebiyet verecek bu arsanın birileri tarafından “KAPATILMASI GİRİŞİMİNE” niye sessiz kalıyorsunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu memlekette aylardır neyin kavgası veriliyor hiç mi kulağınız duymuyor, gözünüz görmüyor? Unutmayın, siz sustukça, bu suça ortak oluyorsunuz demektir! Bu yazı 37896 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI