Bugun...

Recep BULUT
MESRU MÜDAFA DiYE CiNAYETE CEZA VERiLMEDi!
Tarih: 14-11-2019 09:45:00 Güncelleme: 14-11-2019 09:45:00


 

 4 Kasım 2019 tarihinde 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir karar duruşması oldu…

Dava konusu 21 Mayıs 2019 tarihinde K a­racaoğlan Mahallesi’nde işlenen bir cinayet vakası…

17 yaşında ki Berat Küsen adında ki genç ile 27 yaşında ki kargoculuk yapan Hanifi Uygur ile aralarında kız meselesi yüzünden kavga çıkmış…Çıkan kavgada Berat Küsen hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan Hanifi Uygur’da götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale­den sonra gönderildiği mahkemece “kasten adam öldürme suçu“ iddiasıyla tutuklanmış ve son duruşma gününe kadar tutuklu yargıla­nıyordu…

5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklu yargıla­nan Hanifi Uygur ile öldürülen Berat Küsen’in yakınları ve avukatları 4 yapılan duruşmada hazır bulundu… Duruşmada sanık Hanifi Uy­gur, yaklaşık üç ay önce A.D. adında ki bir kızla tanıştığını, sohbet ederlerken yanlarına gelen ve daha önce hiç tanımadığı Berat Kü ­sen adlı gençle tartıştıklarını belirterek araların­da geçtiğini iddia ettiği süreci şöyle anlattı:

“Kız yanımızdan gittikten sonra, kızla konuşmamamı istedi. Kim olduğunu sor­dum, sadece arkadaşı olduğunu söyledi. Ben ‘sana ne’ deyince kavga ettik. Bana ‘sana kafayı taktım’ diyerek gitti. Daha sonraki zamanlarda aynı sokakta karşı­laşıyorduk, bir gün yanıma gelerek ‘ben de seni arıyordum, bu sokakta mı otu­ruyordun, bir daha bu yolu kullanırsan seni gebertirim’ dedi. Olay günü de iş yerime gidiyordum. Tenha bir yerde ar­kamdan bir şahıs bıçakla kafama vurdu. Sarsıntı geçirdim, gözümün önü karardı, gözüm çıktı zannettim. Puslu görüyor­dum, sesinden Berat olduğunu anladım, kolundan tuttum, boğuşma sırasında yere düştük, bıçakla kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Öldüğümü, bu dünyada artık olmadığımı düşündüm, daha sonra beni katledeceklerini düşünüp kaçtım, yardım istedim, polisi aradım, bir bahçe­ye gizlendim. Ben kendimi savunmasay­dım o şahıs beni öldürecekti, olay günü oruçluydum. Hacılar’da çocuğa köpek saldırısı olduğundan beri cebimde bıçak olur, beraatımı istiyorum.”

DURUŞMADA ADI GEÇEN

GENÇ KIZ DA DİNLENDİ…

Duruşmada 5 tanık dinlendi…

Dinlenen diğer tanıkların ifadelerini tek tek yazmadan önce uğruna cinayet işlendiği ileri sürülen genç kızın ifadesini de sizlerle paylaş­mak istiyorum…

A.D. adında ki genç kız duruşmada, “Be­rat, benimle görüşmek istedi; ama ben istemedim. Mahallede kargo getiren Ha­nifi Bey ile konuşurken yanımıza geldi, otobüse yetişmek için ben gittim; ama kavga etmişler. Berat beni sürekli arayıp hakaret ve küfür etti, o günden sonra ben Hanifi Bey ve Berat ile hiç görüşme ­dim” dedi. Duruşma da A.D.’nin dışında öl­dürülen Berat Küsen’in babası Yunus Küsen’de dinlendi.

Yunus Küsen, oğlunun katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılması talebinde bulundu.

MEŞRU MÜDAFA

NEDENİYLE

CEZA VERİLMEDİ…

Duruşma sonunda Mahkeme, sanık Hanifi Uygur’un, eylemini meşru müdafaa kapsamın­da gerçekleştirdiğine hükmederek ceza veril­mesine yer olmadığına karar verip, tahliyesini kararlaştırdı. Sanığa ayrıca ‘yasak silah bulundurma’ suçundan verilen 5 ay 20 gün cezasıyla ilgili de hükmün ertelenmesi karar­laştırıldı. Karar sonrası Berat Küsen’in yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi…

BİR TANIĞIN İFADESİ

MEŞRU MÜDAFA

SINIRININ AŞILDIĞINA

İŞARET EDER Mİ?

Yargının verdiği karara saygı duymak gerekir mi?

Elbette, hukuğa ve Türk adaletine inanan herkes uymakla yükümlü…

İtiraz hakkınız olabilir mi?

Olur elbette! Yine aynı şekilde hukuk kuralları dahilinde…

Peki eleştirilebilir mi?

Elbette eleştirilebilir! Ancak hukuk kuralları çerçevesinde ve yargı kararı veren mercileri ciddi anlamda herhangi bir “zan altında” bırakmaksızın…

Bu çerçeve kapsamında yargı kararı elbette eleştirilebilir…Hele hele o karar mahkeme he­yetinden bir üyenin de “şerhini” taşıyorsa…

Şimdi gelelim tartşma konusu olan boyuta…

Sanık avukatı ve yakınları cinayetin “meş­ru müdafa” çerçevesinde işlendiği iddiasını ileri sürüyor… Öldürülen 17 yaşında ki Berat Küsen’in başta duruşmada dinlenen babası Yunus Küsen olmak üzere diğer yakınları ve avukatları da sanığın “kasten adam öldür­me” suçundan en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunuyor…

Taraflar ve tanıklar dinlendi…

Elde ki deliller ve Adli Tıp Raporu değerlen­dirildi…

Sonunda üç kişilik (Cumhuriyet Savcısı hariç) Mahkeme heyeti kararını verdi… Mahkeme Başkanı Mehmet Alan ve üye Hakim Gülay Kekç Terzi, 1 nolu hüküm yönünden oy birliği 2 nolu hüküm yönünden ise Üye Hakim Macit Güler’in karşı oyu ve oy çokluğu ile Cumhuri ­yet Savcısı Sinan Alkılınç’ın katılımı ve mütala­aya kısmen uygun olarak okundu…

Buna göre sanık hakkında maktule (öldürü­len) karşı “Kasten Öldürme” suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın meşru savunma da bulunurken sınırı mazur görebilecek bir he­yecan, korku veya telaştan dolayı aştığı kana­atine erişildiğinden KUSURUNUN BULUNMA­MASI nedeniyle 5271 Sayılı CMK’nın 223/3-c maddesi gereğince CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiş…

Yukarı da vurguladığımız Hakim Üye Macit Güder’in mahalefet şerhine rağmen…

Burada üzerinde durulması gereken en ince nokta, sanığın cidden “meşru müdafa sını­rında” kalıp kalmadığı…

Meşru müdafa sınırında kalınmış ise 5271 Sayılı CMK’nın 223/3-c maddesi’nin uygulan­masında bir tereddüt yok…

Ancaak sıkıntı sanığın meşru müdafa sınırın­da kalıp kalmadığ noktasın da!

Karara muhalefet şerhi koyan Hakim Üye “MUHALEFET ŞERHİ” nde diyor ki; ”Sa­yın çoğunluk (Diğer heyet başkan ve üyeyi kastediyor, kısmen de Savcıyı) tarafından, sanığın meşru savunmada bulunurken sınırı mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan dolayı aştığı kanaatine erişildiğinden, sanığın kusurunun bulunmaması nedeniyle 5271 Sayılı CMK’nın 223/3-c maddesi gereğin­ce Ceza Verilmesine Yer Olmadığındığı­na dair karar verilmiş ise de, “tanık Arzu YILMAZ’ın, “sanığı maktulün üstüne oturmuş vaziyette gördüğü, maktulün yardım istediği, sanığın maktulün sırtı­na bir çok defa bıçak sapladığı, bunun üzerine kendisinin yapma, yapma, vurma diye bağırdığı ancak sanığın bıçakla­maya devam ettiği ve maktul hareketsiz kalınca elinden bıçakla olay yerinden kaçtığışeklinde ki beyanı dikkate alın­dığında; sanığın kendisine devam eden saldırının bitmesine rağmen, yüzüstü yere yatırdığı, maktule bir çok kez bıçak sapladığı, yüzüstü yer de olup aldığı bı­çak darbeleri nedeniyle saldırısı bertaraf olan ve artık saldırıda bulunması fiziken mümkün olmayan maktule karşı tanık Arzu YILMAZ’ın ikaz ve uyarısına rağ­men 12 defa bıçak darbesi vurmak sureti ile meşru savunma sınırını aştığı, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-3 (Yani kasten öldürme), 29/1, (Meşru savunma), 53/1, 63/1. Maddele­rince mahkumiyeti ile tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi kanaa­tinde olduğumdam, Sayın çoğunluk gö­rüşüne katılmıyorum” demiş…

Değerli okurlar görüldüğü gibi bir karar ve­rilirken olayın meydana gelişi, olayın cereyan ediş şekli, cinayette kullanılan bıçakların ya 6136 sayılı kanunun 4. Maddesinde belir ti­len yasak sınırında olup olmadığı, maktulün direnme gücü ve konumunda olup olmadığı, zanlının ve maktulün yaşı, kilosu, cüssesi, öl­dürme kastının olup olmadığı, meşru savunma sınırını aşıp aşmadığı, olayın görgü tanıklarının ifadeleri son derece büyük önem taşımakta­dır…Maktulün yüzü koyun mu yoksa sır tüstü yatıp yatmadığı bile ciddi bir kriter…Yüzüstü yatıyorsa tamamen karşı saldırı da bulunma niyetinden vazgeçtiği, sırtüstü yatıyorsa karşı koyma ihtimalinin olup olmadığı bile son dere­ce önemli bir kriter…

En önemlisi de sanığa berat verilmesini ma­zur gösterecek bir korku ve telaşta olup olma­dığı… Bu da kabul edilebilir ancak maktulün karşı koyma pozisyonu olup olmadığı, tama­men savunmasız konumda olduğu net olark saptanmalı…Ondan sonra sanığın cidden işle­diği cinayeti mazur gösterecek bir korku ve te­laşta olduğu dikkate alınmalı…Olayın en yakın görgü tanığı Arzu YILMAZ’ın ikaz ve uyarısına rağmen 12 defa bıçak darbesi vurduğunu dile getirmesi çok önemli bir beyandır…

Elbette bu karar alınırken sanığa reva görü­len, “mazur görülebilecek bir heyecan” ifadesine yerverilirken, maktulün yakınlarının vicdanını sızlatmak yerine “kısmen de” olsa meşru savunma şartları dikkate alınarak ceza verilmesi daha uygun düşermiydi acaba diye düşünüyorum… Tabii bizim yaptığımız de­ğerlendirme tamamen afaki ve bir kanaatten ibaret…Aslolan yargının verdiği karardır…Bir üyenin muhalefet şerhi olsa dahi çoğunluk kararıdır… Tüm bunlara rağmen bu karar ilk kademe mahkemesinin verdiği bir karardır, he­nüz yargı süreci sona ermiş deği. Bir üst mah­kemenin vereceği karar da önemlidir…Kaldı ki onunla da bitmiyor, Tashih-i Karar aşaması var, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme süreci var…Yani süreç devam ediyor…Yine taktir yüce Türk Adaleti ve yargıçlarınındır, saygıya karşılıyoruz…Umarım onlar da bizim acizane bu yorumumuzu makul karşılarlar…

 

 

 

 

 Bu yazı 4949 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI