Bugun...


İbrahim İLBASMIŞ
MEMDUH BAŞKANA SORULAR
Tarih: 22-04-2019 10:10:00 Güncelleme: 22-04-2019 10:10:00


   31 Mart seçimlerinde şehrimiz, Sayın Memduh Büyükkılıç’ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçti.

    Siyasette deneyimi olan ( önce milletvekilliği,  sonra belediye başkanlığı yaptı) başkanımıza başarılar diliyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun dileğimi iletiyorum.
   Daha önceki yazılarımda sık sık şeffaflıktan söz ettim. Bazı sorularda sordum başkanlara ancak cevaplarını hala alabilmiş değilim.

   Seçimler sonrası, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında başkana 120 milyon TL borçlanma yetkisi verilmiş.  Hem ilk toplantı ve hem de ilk ciddi anlamda yüksek bir miktarda borçlanılması bana tuhaf geldi.
   Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup kaybeden Dursun Ataş, Kayseri Belediye’nin büyük borç batağında olduğunu söylemiş.

 Borçlardan haberimiz yok. Kayseri belediyeciliği ‘örnek’ belediyelerden biriydi. ‘Dünya kenti’ idi. Belediye borçlu değildi. Kendi kaynaklarıyla çalışan bir kurumdu vs. Bu tanımlamalara inanmamız istenmişti geçen yıllarda. Yoksa gerçek değil, bir masal mıymış bu söylenenler?
   Şimdi dışarıdan görüntülenen bu resmin içine girmek ve gerçeği görmek, belediyemizi tanımak, hakkımızdır sanıyorum.
   Bu nedenlerle her seçmenin sorması gereken basit soruyu soruyorum.

   A- Belediyenin yıllık geliri ne kadar? Bu gelirlerin ne kadarı bizlerden toplanan vergilerden oluşuyor.
   B-Belediyenin giderleri ne kadar? Hangi kalemlerden oluşuyor bilmek istiyoruz.
   Büyükşehir Belediye Kanunu 26. Maddesi ‘’Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir‘’   demektedir.
   Belirtilen maddeye göre belediyelere şirket kurma yetkisi verilmişti. Bilebildiğimiz kadarıyla hemen tüm belediyeler şirketler kurdular ya da ortaklıklarına katıldılar.
   Bu şirketleri kurmak, belediyelere çok cazip geldi. Çünkü bu şirketler özerktir, özel hukuk hükümlerine tabidir. Personel istihdamı, kaynak aktarımları, ihale konusunda son derece esnek ve hareket kabiliyeti yüksek olan şirketlerdir.
   Başkanlar açısından önemi ise daha çok kadrolaşma alanı yaratması, bu şirketleri önemli hale getiriyor. Yani tüm belediyelerde, yöneticilerin kimlikleri, liyakatları ve şirketlerin işleyiş biçimiyle sorunlu görülen, verdikleri ihaleler ile gündeme gelen asıl tartışmaların, eleştirilerin oluşmasına neden olan bu şirketler hakkında hiç bilgimiz yok.
   Şimdi, bir seçmen olarak sorularıma devam ediyorum
1- Yasanın 26. Maddesine göre kurulan şirketler var mıdır?
2- Varsa bu şirketler hangileridir?
3- Bu şirketlerin sermaye büyüklüğü ne kadardır?
4- Kar-zarar dengesi, bilançoları nedir?
5- Ne kadar kişi istihdam etmektedirler?
6- Yönetici kadroları kimlerdir?
   Ticaret Kanunu şirket sırları kapsamı dışında kalan tüm bilgilerle kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bizlerin seçtiğimiz kimselerin nasıl hizmet ettikleri hakkında daha detay bilgilerimiz olsun. Verdiğimiz vergilerin ne şekilde ve ne kadarı bizlere ‘yol-su-elektrik’ olarak döndüğünün farkında olalım.
   Bu soruların cevaplarını aldığımızda daha şeffaf bir yönetimle tanışacak olan şehrimiz memnun olacaktır sayın başkanım.
 

 

 Bu yazı 2413 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI