Bugun...

Hami KIRANARTLIOĞLU
YAŞANILABİLİR ŞEHİRLER SIRALAMASINDA KAYSERİ 20. SIRADA
Tarih: 11-10-2017 10:30:00 Güncelleme: 11-10-2017 10:30:00


   Ülkemizde köylerden kente, küçük kentlerden de büyük kentlere göç hızla artıyor. Dolayısıyla kentlerde yaşam şartları giderek zorlaşıyor, kimi yerlerde çekilmez hal alıyor. Sorunlu, mutsuz insanlar yaratıyoruz.
   * * * *
  
Kilometre kareye düşen insan sayısı, kişi başına düşen araç sayısı ve ihtiyaçlar yıldan yıla artış gösteriyor. Bunun doğal sonucu ulaşım, trafik, hava kirliliği, konut ihtiyacı gibi sorunlar yaşamı zorlaştırıyor. Hal böyle olunca kentin gelişimi ile birlikte kentlilere sunulması gereken hizmetler geniş bir alana yayılıyor. Şehirlerimizi yakından tanımak, artan nüfusla ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunları önceden öngörüp tedbirler almak mecburiyetindeyiz.
   * * * *
  
Kültürel ve toplumsal değerlerimizi, geleneklerimizi korumak ve daha yaşanılabilir şehirler tasarlamak belediyelerin olduğu kadar o kentte yaşayanların, mahallelilerin, sosyal bilimcilerin, kamu kurumlarının, muhtarlar ve meclis üyelerinin ve basının birinci derecede görevi ve sorumluluğundadır. İlgili kurum ve kişiler, şehri için fikri olanlar bir araya gelmeli, şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koymalılar, basında yardımcı olmalıdır. Buna ‘Kentlilik Bilinci’ diyoruz.
   * * * *
   Kentlerin geleceğini tasarlamak sadece mimarların, belediye başkanlarının tek başlarına alacakları kararlar olamaz, zira bu kararlar o kentin geleceğini, milyonları ilgilendiren kararlardır. Kişiler, başkanlar bu gün var, yarın yok, harcadıkları paralarda kendi paraları değil milletin parasıdır. Kent yaşamında ortak dil, ortak akıl oluşması için sayın başkanlar şehrin farklı kesimlerinin sesine kulak vermelidir.
   * * * *
   CNBC-e Busines Dergisi tarafından 34 kriter esas alınarak hazırlanan araştırmada Türkiye’nin en yaşanabilir illeri sıralamasında Kayseri 20. sırada yer bulabildi. Ekonomi, sağlık, eğitim, trafik, sanat, suç oranı ve asayiş, hava kirliliği, mahalle baskısı, pahalılık vb. gibi kriterlere göre yapılan araştırmalar da ne yazık ki övündüğümüz şehrimiz çok gerilerde kalıyor. Demek ki biz övünüp reklam yaparken başka şehirler başını alıp gitmiş
   * * * *
   Sonuç olarak kentlilik bilinci ile yanlış uygulamalara, 3-5 yıl sonra yıkılacak, değişecek göz boyama, israf edilen paralarla yapılan uygulamalara dur diyebilmeli, verilen sözlerin takipçisi olmalıyız. Bugün şehrimiz de ki yanlış uygulamaların başında, ısrarla her yazımda belirttiğim gibi nüfus ve araç sayısındaki artışı öngöremeyip, her biri nerdeyse eskinin bir mahalle büyüklüğündeki dikey yapılaşma ile oluşturulan siteler, otopark, şehir merkezlerine müsaade edilen AVM’ler dolayısıyla trafik sorunudur. Yine bu yanlış yapılaşma sonucu hava sirkülâsyonunun kesilmesi ile oluşan hava kirliliğidir.
   * * * *
  
Güzel şeyler olmuyor mu diye soran dostlara ‘Elbette güzel işler yapılıyor’ diyorum. Yapılan güzel işleri de bir başka yazıda anlatmak istiyorum. Örneğin Kocasinan da güzel şeyler oluyor, şehrin çehresi değişiyor, değeri artıyor.
   İleride ilçeler bazında değerlendiririz.
   Her şey daha güzel, daha yaşanılabilir Kayserimiz için.

 

 

 Bu yazı 1265 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI