Bugun...


Haluk BİLGESAY
BAŞLARKEN
Tarih: 10-12-2019 10:06:00 Güncelleme: 10-12-2019 10:06:00


   Bugüne değin hep düşünmeyi, düşündüğümü yazmayı, yazılanı değerlendirmeyi ve değerlendirmelerimi de paylaşmayı istemişimdir. Bu olgu, yaşam sürecimin her aşamasında eğitim, çalışma ortamı, mesleki gerekler, çevre, sosyal ortam, tarihsel döngüler, araştırmalar itici güç olarak benliğimde yer aldı.
   Kendim, 23 yıl Kayseri’de (1983-2006) İl yönetiminde, 12 yıl (2007-2019) Bursa yerel yönetimlerinde kamu yöneticiliği, Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyon üyeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası üyeliği yaptım. Yatırım Teşviklerinin Kayseri Sanayine Etkisi, Kayseri’nin Doğal, Kültürel, Turizm Değerleri ve Çevre Konuları, Kayseri’de Yükselen Değer, Kayseri İl Gelişme Raporu, Bursa’da Jeotermal Kaynaklar ve Kamu’da Yıldırı/Bezdiri Eylem ve Davranışları kitaplarını yazdım. Bilim jürisinin olduğu dergilerde bilimsel makalelerim ve TODAİE, Erciyes Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi sempozyumlarında bilimsel bildirilerim yayımlandı.
   Gelinen aşamada depolanan birikimlerden yola çıkarak toplumsal yaşamın gündeminde olan ortak ilgi konularını ölçüp, değerlendirip çözümleyerek özgür bir ortamda okurlara sunma fırsatını, Kayseri’nin ‘Gerçek Gazete’si Yeni Haber’de bulmuş oldum.
   Yazacağım konularda sorgulayıcı olmayı, bilimsel çözümleme tekniklerini kullanarak sonuç ve değerlendirmelerde bulunmayı ve okurları gerçeklerle buluşturmayı amaçlıyorum.
   Biliyoruz ki, gazetecilikte ve habercilikte ilkesel bir yaklaşım sunan 5N1K kuralı var. Ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim sorularına alınan yanıtlarla biçimlenen ve gerçekliğe, doğruluğa ulaşılan yöntemdir bu. Artık yalnızca gazetecilikte değil, hemen her alanda, ekonomide, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda 5N1K bakışlı değerlendirmeler yapılıyor.
   Etkili bir anlatım için de 5N1K yöntemi çok önemli. Konuyu belirlerken “ne” sorusunu, amacı saptamak için “neden” sorusunu, yöntemi oluştururken “nasıl” sorusunu, mekan-yer için “nerede” sorusunu, süre ve süreçten söz ederken “ne zaman” sorusunu ve ilgili kişi ya da sorumluyu ararken de “kim” sorusunu sorarız. Yanıtların bütünleyiciliği ile söz konusu olay ya da sorunun tanımlanmasına etkili bir anlatım ve değerlendirme boyutu kazandırmış oluruz.
   Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır özdeyişinde her günün doğuşuyla yeni bir yaşam başlamıyor mu yeryüzünde? Ve gün bitinceye dek sayısız olayla karşılaşmıyor muyuz? 5N1K yaklaşımıyla bakıldığında yaşamı da boyutlandırmış oluyoruz.
   Bir yöntem daha var sürdürülebilir yaşamsal doğrulara ve gerçekliğe ulaşmak için. Toplumbilimsel araştırmalarda kullanılan SWOT, Türkçe kısaltmalarıyla GZFT analizi yöntemi. Bu yöntem uygulandığında da olaylara, konulara, kavramlara ölçme, değerlendirme ve çözümleme boyutu kazandırılıyor. Güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin belirlenerek çözümlemeli sonuçlara ulaşılması temel direği bu yöntemin.
   Ülkemizin kurucu ilkeleri olmasaydı, varlığı ve sürdürülebilirliği sağlanabilir miydi? İşte bu kurucu ilkelere 5N1K ile GZFT yöntemi yaklaşımı ile bakıldığında boyutsal bir değerlendirme yapıyor, bilimsel gerçekliğin aynasıyla bakmış oluyoruz. Kurucu ilkelerden her hangi birini örneğin laikliği, ya da cumhuriyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği, milliyetçiliği veya devrimciliği bir kenara bıraktığımızda sarsılmıyor mu ülkenin bugünü ve geleceği? 1923’ten bugüne 96 yıllık tarihsel süreçte (özellikle 1950’li yıllardan sonra) ilkelere karşıt eylem ve davranışlar, hatta yönetimler çağdaş uygarlığa giden yolu engebeli, dolambaçlı hale getirmedi mi?
   İşte bu engebeli ve dolambaçlı yolda karşılaşılacak her olay, özgün ve boyutsal bir değerlendirmeyle “Gerçek Gazete”de okurlarına sunulacak. Kayseri Yeni Haber’de aydınlanma yolunda bir adım, çoğalarak çok adım atmaya geldim.
   Yaşayacağımız bütün günlerimiz aydınlık olsun.

 Bu yazı 681 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI